Hankkeet

Närekartano –työvoimapoliittinen hanke

Närekartano - hanke on Näre ry:n hallinnoima työvoimapoliittinen hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Juuan Työttömät ry:n kanssa. Pohjois-Karjalan TE-toimisto on myöntänyt hankkeelle rahoituksen ajalle 1.1.2019 - 31.8.2020.
Hankkeessa työllistämme ensisijaisesti alle 30 vuotiaita ja yli 50 vuotiaita sekä osatyökykyisiä pitkäaikaistyöttömiä korkeimmalla korotetulla palkkatuella ja lisäksi tarjoamme työkokeilupaikkoja työkyvyn selvittämiseksi sekä ammatinvaihtoa suunnitteleville. Asiakkaat hankkeeseen ohjataan yhteistyökumppanimme Pohjois-Karjalan TE-toimiston kautta. Työllistymisjakson aikana pyrimme löytämään asiakkaillemme mahdollisuuden työllistyä avoimille työmarkkinoille sekä opastamme koulutuspaikkojen etsimisessä ja koulutukseen hakeutumisessa. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden ATK-koulutukseen sekä tarvittaessa lupakorttikoulutusten suorittamiseen sekä ammatillisiin opintoihin palkkatukityön ohessa. Teemme myös oppilaitos- ja yrityskäyntejä, joiden tarkoituksena on tutustuminen koulutus ja työ mahdollisuuksiin lähialueella.
Tärkeänä tavoitteena Närekartano - hankkeessa on pyrkimys asiakkaidemme sijoittamiseen toisen työnantajan palvelukseen. Sijoittamisen tavoitteena on tarjota pitkään työttömänä olleelle henkilölle mahdollisuus työkokemukseen yritys ympäristössä sekä helpottaa työpaikan löytymistä palkkatukityön päätyttyä.

Hankevastaava
Piritta Karjalainen
p. 045 666 4038
piritta.karjalainen(a)nare.fi
Työhönvalmentaja (Juuka)
Sari Kortelainen
p. 045 666 3965
sari.kortelainen(a)nare.fi
hanke

Voimavarat käyttöön hanke

Voimavarat käyttöön - yhteistyöhanke on Näre ry:n hallinnoima avustus.
Raha-automaattiyhdistys myönsi joulukuussa 2013 avustuksen Juuan työttömien yhdistyksen kanssa hakemaamme yhteistyöhankkeeseen. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti avustuksen saamisemme helmikuussa 2014. Hanke alkoi 1.3.2014 . Hanke jatkuu vuosittain haettavan avustuksen turvin edelleen.
Avustus kohdentuu matalan kynnyksen toimintakeskusten toiminnanohjaukseen, työttömien vertaistukitoimintaan, vapaaehtoistyöhön ja työttömien toimintakyvyn ylläpitämiseen. Toiminta-alueena on Nurmes, Valtimo ja Juuka. Hankkeeseen palkataan kehittäjä-koordinoija ja hanketta hallinnoi Näre ry.
Tärkeänä tavoitteena Voimavarat käyttöön - hankkeessa on pyrkimys palauttaa työttömien yhdistysten toiminta perusjuurilleen. -Vapaaehtoistyö, vertaistuki, toimitilat, syrjäytymisen ehkäisy, toimenpiteet työkyvyn ylläpitämiseen. Toiminnassa tärkeintä on saada ihmiset osallistumaan ja kantamaan vastuunsa hyvinvoinnistaan, niin fyysisestä kuin psyykkisestäkin.
Hankkeen avulla pyritään yhdistämään eri järjestöjen alueellista yhteistyötä hyödyntäen jo olemassa olevia verkostoja ja kehittämän niitä. Jäsenmäärää pyritään lisäämään yhdistyksissä. Pyritään löytämään toimitilat, jossa voidaan luoda edellytykset ns. matalan kynnyksen tulemiseen.
Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat mm. Nurmeksen kaupunki, Juuan kunta, Valtimon kunta, Nurmeksen Yrittäjät ry. Nurmeksen, Valtimon ja Juuan Ev.lut seurakunnat, Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry.
Hankkeen kehittäjä- koordinoija
Aino Tertsunen
Puh. 040 8285 810
voimavarat.nurmes(at)gmail.com

Paikka Auki – nuoret työelämää

Paikka auki - nuoret työelämään on Raha-automaattiyhdistyksen avustusohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten alle 29 -vuotiaiden mahdollisuusksia sijoittua työelämään ja vahvistaa heidän työelämävalmiuksiaan.
Paikka auki - nuoret työelämään avustusohjelman tuella on palkattu alle 29 -vuotias nuori töihin Näre ry:lle yhdeksi vuodeksi.
ray