NÄREKARTANO -TYÖVOIMAPOLIITTINEN - HANKE

Hanke on päättynyt.

Närekartano – hanke on Näre ry:n hallinnoima työvoimapoliittinen hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Juuan Työttömät ry:n kanssa. Pohjois-Karjalan TE-toimisto on myöntänyt hankkeelle rahoituksen ajalle 1.1.2019 – 31.12.2021. 

Hankkeessa työllistämme ensisijaisesti alle 30-vuotiaita ja yli 50-vuotiaita sekä osatyökykyisiä pitkäaikaistyöttömiä korkeimmalla korotetulla palkkatuella ja lisäksi tarjoamme työkokeilupaikkoja työkyvyn selvittämiseksi sekä ammatinvaihtoa suunnitteleville. Asiakkaat hankkeeseen ohjataan yhteistyökumppanimme Pohjois-Karjalan TE-toimiston kautta. Työllistymisjakson aikana pyrimme löytämään asiakkaillemme mahdollisuuden työllistyä avoimille työmarkkinoille sekä opastamme koulutuspaikkojen etsimisessä ja koulutukseen hakeutumisessa. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden ATK-koulutukseen sekä tarvittaessa lupakorttikoulutusten suorittamiseen sekä ammatillisiin opintoihin palkkatukityön ohessa. Teemme myös oppilaitos- ja yrityskäyntejä, joiden tarkoituksena on tutustuminen koulutus ja työ mahdollisuuksiin lähialueella.

Tärkeänä tavoitteena Närekartano – hankkeessa on pyrkimys asiakkaidemme sijoittamiseen toisen työnantajan palvelukseen. Sijoittamisen tavoitteena on tarjota pitkään työttömänä olleelle henkilölle mahdollisuus työkokemukseen yritys ympäristössä sekä helpottaa työpaikan löytymistä palkkatukityön päätyttyä.