PAIKKA AUKI - NUORET TYÖELÄMÄÄN - HANKE

Hanke on päättynyt.

Paikka auki – nuoret työelämään on STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoittama hanke, jonka tavoitteena on edistää nuorten alle 29 -vuotiaiden mahdollisuuksia sijoittua työelämään ja vahvistaa heidän työelämävalmiuksiaan.
Paikka auki – nuoret työelämään avustusohjelman tuella on palkattu alle 29 -vuotias nuori töihin Näre ry:lle yhdeksi vuodeksi.